Maria Radoszewska

Jako organizator – ma na swoim koncie realizację koncertów w: Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (2019), Winnicy Turnau (2018,2020), Domach Kultury na terenie Polski i Niemiec (2017-2020). Współorganizowała warsztaty wokalne Operamore (2018,2019), pozyskując finansowanie z dotacji państwowych : Mikrodotacji (2018), Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (2019) oraz Promocji Województwa Zachodniopomorskiego (2019)Jest Partnerem w organizacji wydarzeń i koncertów w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie. W ramach działalności zajmuje się także organizacją opraw muzycznych ślubów. Z powodzeniem współpracuje z innymi agencjami muzycznymi, m.in.: ze Szczecińską Agencją Artystyczną oraz firmą BBK Oprawa Muzyczna.

Jako muzyk – występuje solowo i zespołowo w repertuarze muzyki: rozrywkowej, jazzowej, klasycznej i musicalowej. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. Mirosławy Pawlak oraz studentką Akademii Sztuki w Szczecinie, na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie wokalistyki jazzowej u mgr Jolanty Szczepaniak. Członek i współzałożycielka zespołów: Fairy Ladies, StrINGs kwartet, Liquid Melody, BÉZJA.  W poprzednich latach występowała z zespołami Artes Ensemble (2012-2015) i Balthus Quartet (2010-2011).  Jest związana z orkiestrą Opery na Zamku w Szczecinie (od 2012), mając na koncie udział w spektaklach na scenie (Hrabina Marica – 2016, 2018).  Współpracowała muzycznie z Ambasadą Chile w Warszawie w ramach projektu Violeta Parra powraca do Polski (2016). Jako jedna z nielicznych w Polsce występuje grając na skrzypcach elektrycznych, co miało miejsce podczas m.in.: Women Performance by Bońkowscy (2019), otwarcia salonu Volvo (2018), konferencji międzynarodowej Grupy Azoty (2019).

W wolnym czasie pasjonuje się psychologią sensu i uważności, z którą bezpośrednio łączy autorskie projekty, m.in.: Muzyczny Portret Miłości (2019), Shining (2019),  poZA (2020).